ثبت منطقه سبزکوه - تنگ صیاد در چهارمحال و بختیاری به عنوان یازدهمین ذخیره گاه بین المللی زیست کره ایران

ثبت منطقه  سبزکوه - تنگ صیاد در چهارمحال و بختیاری به عنوان یازدهمین ذخیره گاه بین المللی زیست کره ایران
 
پس از گذشت بیش از 2 سال تلاش خستگی ناپذیر دوستانم در راستای ثبت جهانی منطقه سبز کوه،  سرانجام در سال 1394، این امر محق شد و با همراهی و همکاری بخش دولتی سبز کوه-تنگ صیاد بختیاری جهانی شد. من نیز این افتخار را داشتم تا گام کوچکی را در این راستا بردارم و همراه با هیئت بلندپایه ایرانی، در این ثبت با ارزش شریک باشم.

در بیست و هفتمین نشست شورای هماهنگی بین المللی انسان و کره مسکون یونسکو ( MAB –ICC )، در خرداد ماه 1394، منطقه تنگ صیاد و سبزکوه چهارمحال و بختیاری به عنوان یازدهمین ذخیره گاه زیست کره در شبکه بین المللی ذخیره گاه های زیستکره به ثبت جهانی یونسکو  رسید.در این نشست یازدهمین ذخیره گاه زیست کره ایران با نام ذخیره گاه زیست کره تنگ صیاد و سبزکوه ثبت جهانی شد. مساحت این ذخیره گاه زیست کره معادل ۵۳۲ هزار هکتار بوده که در استان چهار محال و بختیاری واقع است. تنگ صیاد و سبزکوه به عنوان یکی از بی نظیر ترین اکوسیستم های طبیعی با کارکرد های منحصر به فرد تنوع زیستی و تنوع بالای فرهنگی و جمعیتی، گردشگری و جاذبه های بی همتای طبیعی شناخته می شود .
همچنین گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت ذخیره گاه های زیست کره و اجرای پروژه های کشاورزی پایدار در سه ذخیره گاه ارومیه ، ارژن و پریشان و توسعه دخیره گاه های زیست کره بویژه در زاگرس مرکزی ارائه شد.این نخستین بار بود که در کشور معرفی ذخیره گاه زیستکره به عنوان بهترین مدل مشارکتی مدیریت منابع زیستی در کشور با همکاری کلیه ذینفعان از جمله حمایت نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران نزد یونسکو در پاریس ، و مساعدت شخص استاندار چهار محال و بختیاری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بخش خصوصی ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، دانشگاه شهرکرد و با نظارت کارشناسان این معاونت انجام شد که می توان به عنوان الگوی مناسب برای شناسایی و معرفی ذخیره گاه های جدید باشد.همچنین در حاشیه این نشست رایزنی های لازم برای ثبت تالابهای بین المللی و پناهگاه حیات وحش هامون نیز با مسیولین ذیربط یونسکو به عنوان دوازدهمین ذخیره گاه زیست کره ایران و جلسه مشترک با مسئولین برنامه انسان و کره مسکون یونسکو کشور های ژاپن ، آلمان و اسپانیا به منظور توسعه همکاری های مشترک بعمل آمد.لازم به ذکر است ICC ترکیبی از ۳۴ کشور عضو می باشد که در کنفرانس عمومی انتخاب می شوند . هدایت و نظارت برنامه انسان و کره مسکون بررسی وضعیت اجرایی برنامه ، توسعه برای اجرای پروژه های تحقیقاتی ، ارزیابی اولویت پروژه در برنامه های MAB ، هماهنگی جهت همکاری های بین المللی اعضای شرکت کننده در برنامه و اقدامات هماهنگ با برنامه های دیگر علمی بین المللی شورا ، همچنین مسئولیت تصویب ذخیره گاه های جدید و ارایه توسعه های لازم برای گزارش های بازنگری ذخیره گاه ها را بر عهده دارد.
  
CURRENT MOON