رویدادهای نجومی


رویدادهای نجومی سال 1392 خورشیدی

بهار:
 روز چهارشنبه 30 اسفند 1391 هجری شمسی ساعت 14:31:56 ، اعتدال بهاری و لحظه تحویل سال 1392 خورشیدی
پانزدهم فروردین، مقارنه دنباله دار پن ستارس با کهکشان آندرومدا
 بیست و پنجم فروردین، مقارنه هلال ماه و مشتری
 پنجم اردیبهشت، ماه گرفتگی جزئی (دراین ماه گرفتگی، ماه تنها 3 درصد قرص ماه وارد سایه زمین می شود)
هشتم اردیبهشت ، کیوان در مقابله
سوم تا هفتم خرداد، اجتماع تیر و ناهید و برجیس پس از غروب خورشید
 هفتم خرداد، مقارنه نزدیک ناهید و برجیس
 بیست و دو خرداد، بیشترین کشیدگی شرقی تیر
 
تابستان:
 سوم تیر 1392، بزرگترین ماه کامل سال – در نخستین دقایق بامداد ماه در فاصلهای در حدود 353240 کیلومتر از ناظران ایرانی قرار خواهد گرفت.
هجدهم مرداد، مقارنه هلال ماه و ناهید پس از غروب خورشید
بیست و یک و بیست و دوم مرداد،بارش شهابی برساوشی  با حداکثر 60 شهاب در ساعت
پنجم شهریور، نپتون در مقابله
هفدهم شهریور، مقارنه هلال ماه و ناهید، پس از غروب خورشید
هجدهم شهریور، مقارنه هلال ماه و کیوان پس از غروب خورشید
بیست و هفت شهریور، مقارنه ناهید و کیوان پس از غروب خورشید
 
پاییز:
یازدهم مهر، اورانوس در مقابله
شانزدهم مهر، مقارنه هلال ماه و ناهید، پس از غروب خورشید
بیست و هفتم مهر، ماه گرفتگی نیم سایه ای (دراین نوع ماه گرفتگی، ماه تنها در نیمسایه زمین قرار میگیرد و نور ماه کامل افت بسیار کم و نامحسوسی پیدا می کند لذا درک این پدیده با چشم برهنه ناممکن است)
آبان و آذر، رسیدن دنباله دار ایسن به اوج درخشندگی (اخبار تکمیلی به مرور اعلام خواهد شد)
هفتم آذر، نزدیکترین فاصله دنباله دار ایسن به خورشید
بیست و یک آذر، اجتماع هلال ماه و زحل و ناهید و تیر پیش از طلوع  خورشید
بیست و دو آذر، مقارنه هلال صبحگاهی با تیر پیش از طلوع خورشید
سیزده و چهارده آذر، بارش شهابی ربعی با حداکثر 40 شهاب در ساعت
بیست و دوم و بیست و سوم آذر، بارش شهابی جوزایی با حدود 120 شهاب در ساعت

زمستان:
پانزدهم دی، مشتری در مقابله
هفدهم دی، مقارنه دنباله دار آیسن با ستاره قطبی


رویداد های نجومی سال 1391 خورشیدی  
CURRENT MOON