نمایشگاه ه عکاسی همنشین آسمان

 
نمایشگاه عکاسی همنشین آسمان در بهار سال 1388به مناسبت سال جهانی نجوم با حمایت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری کاشان، دانشگاه کاشان و گروه معماری این دانشگاه در سه مرحله به ترتیب در خانه تاریخی عباسیان کاشان، دانشگاه کاشان و دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان برگزار گردید.
 
لازم میدانم از همه سروران و دوستان عزیزی که حقیر را در برگزاری این نمایشگاه یاری نمودند سپاسگزار باشم. به ویژه اساتید محترم جناب آقای دکتر دانایی نیا، جناب آقای مهندس صفایی و دوستان گرامی آقایان سعید احمدیان، مجید قهرودی، علیرضا فلاح و سایر اساتید بزرگوار و دوستان خوبم
 

 
 
 
CURRENT MOON