اختفای نادر ناهید با هلال صبحگاهی

 
گزارش رصد هلال صبحگاهی جمادی الثانیه 1437
تاریخ رصد:
چهارشنبه 18 فروردین ماه 95 برابر با 27جمادی الثانیه 1437 و 6 آوریل 2016
محل رصد : جزیره تنریفه، ارتفاعات تیده
طول و عرض جغرافیایی رصدگاه عرض 15:28شمالی ، طول 16:37 غربی
ارتفاع رصدگاه از سطح دریا : 2000 متر
افق شرقی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع :  بدون مانع، پوشیده از ابر در زیر خط افق
زمان استقرار در رصدگاه : از ساعت 6:40
اسامی رصدگران : محمد سلطان الکتابی، Juanjo, Maurucio
ابزارهای مورد استفاده : دوربین عکاسی و لنز تله
طلوع محاسباتی ماه : 07:46
مکث : 42 دقیقه
نتیجه ی رصد : هلال رصد شد.
پارامتر های هلال به هنگام طلوع محاسباتی آفتاب 07:45
 8درجه و 6 دقیقه 
ارتفاع ماه :
16 درجه و 21 دقیقه جدایی زاویه ای  :
13 درجه و 44 دقیقه اختلاف سمت بین ماه و خورشید :
2.1 درصد فاز ماه :
68/0 دقیقه قوسی ضخامت قسمت میانی ماه :
منفی 28 ساعت و 30 دقیقه سن ماه :
359201 کیلومتر فاصله ی ماه تا زمین :
 
توضیحات: با توجه به وقوع پدیده بسیار نادر ناهید در مدت زمان مکث هلال از روزهای پیش با دوستان و منجمان محلی به بررسی محل مناسبی برای رصد این هلال صبحگاهی بودیم زیرا شرایط اقلیمی و آب و هوایی جزیره بسیار پیچیده است و با چند کیلومتر جا به جا شدن وضعیت ابرناکی، باد، دما و ... به سرعت تغییر می کند. نهایتا غروب روز سه شنبه به همراه یکی از مناجمان جزیره به شناسایی و تعیین محل رصد اقدام کردیم و ارتفاعاتی در شرق جزیره با افقی ایده آل به سمت اقیانوس اطلس برگزیده شد. حدود 30 دقیقه پیش از طلوع هلال به رصدگاه رسیدیم. باد بسیار شدید کار را برای رصد و به ویژه عکاسی با سختی روبرو می کرد ولی افق ایده آل و هوا تمیز بود. نهایتا انتظار به پایان رسید و هلال ماه طلوع کرد درحالی که بلافاصله سیاره ناهید با 8 دقیقه جدایی زاویه ای از هلال پدیدار شد. این شکار یکی از خاطره انگیز ترین رصدهای هلال من بود چرا که در میان صدها رصد هلال صبحگاهی و شامگاهی که تا کنون داشتم این نخستین باری بود که اختفای یک سیاره در مدت مکث هلال رخ میداد. از همراهان عزیزی که برای این برنامه تلاش کردند تشکر ویژه دارم.

 

  
CURRENT MOON