مراسم هفته مقدس در جزیره قناری بزرگ

 
همه ساله مراسم هفته مقدس یا عید پاک با شور و حرارت خاصی در شهر لاس پالماس پایتخت جزیره قناری بزرگ در طول چندین روز برگزار می شود و مردم به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی ع  و عروج ایشان را گرامی میدارند. بخشهایی از این مراسم درکتدرال بزرگ شهر و قسمتهایی از آن هم در کوچه ها و خیابانها برگزار می شود. در این مراسم که با اجرای موسیقی زنده همراه است، نمادهایی از داستان عروج حضرت عیسی در شهر به نمایش عموم در می آید. تصاویر زیر گوشه هایی از این مراسم را نشان می دهد.


  
CURRENT MOON