بیانیه آیکوپ


بیانیه آیکوپ در آستانه ماه مبارک رمضان 1435

با حمد و سپاس پروردگار عالم و درود و سلام بر اشرف پیامبرانش به خواست خدا، اکثر کشورهای اسلامی ، جمعه شب (27 ژوئن) به استقبال ماه مبارک رمضان خواهند رفت. در حالی که در این روز در اکثر کشورهای اسلامی، ماه یا قبل از خورشید و یا همزمان با آن غروب خواهد کرد و به این دلیل، رویت هلال درروز جمعه در مناطق یاد شده، غیر ممکن خواهد بود. درنتیجه در کشورهایی که رویت با چشم را به عنوان شرط اولیه اعلان آغاز ماه میدانند، شنبه 28 ژوئن، آخرین روز ماه شعبان ویکشنبه 29 ژوئن، آغاز ماه مبارک رمضان خواهد بود.
و اما رویت هلال در روز جمعه در کلیه عرض های شمالی زمین و بعضی از عرض های میانی غیر ممکن خواهد بود. مناطقی مثل عراق، شامات، شبه جزیره عربستان و شمال افریقا از این جمله اند، که در این سرزمین ها به دلیل غروب همزمان ماه و خورشید و یا غروب ماه پیش از خورشید امکان رویت هلال وجود ندارد. درسایر سرزمینهای اسلامی نیز، مکث بسیار اندک هلال، اجازه رویت هلال را - حتی با قویترین تلسکوپها - نخواهد داد. ولی در خصوص کشورهایی که رویت هلال را شرط لازم جهت آغاز ماه قمری نمیدانند و به محاسبات نجومی بسنده میکنند، یا آن کشورهایی که غروب ماه پس از خورشید (هر چند رویت پذیر نباشد) را کافی می دانند، با توجه به این که در بعضی مناطق جنوبی دنیای اسلام، هلال ماه در روز جمعه، پس از خورشید غروب خواهد کرد، انتظار میرود ، برخی از کشورها ، ماه رمضان را در روز شنبه آغاز کنند. همچنین انتظار میرود در روز جمعه ، هلال ماه رمضان، در برخی از مناطق جنوبی امریکای لاتین نیز رویت گردد.

با توجه به آنچه گفته شد، اختلاف زمانی غروب ماه و خورشید، در شامگاه جمعه در برخی از شهرهای اسلامی به شرح زیر خواهد بود. ( در محاسبات انجام شده، لبه ی پایینی قرص ماه به عنوان مبنای مبنای غروب در نظر گرفته شده، نه لبه ی بالایی قرص ماه) . ( + به معنی غروب ماه پس از خورشید و – به معنی غروب ماه پیش از خورشید است.)

 
شهر اختلاف زمانی غروب ماه و خورشید در شامگاه جمعه 6 تیر 1393
بغداد -7
دمشق و بیروت 6-
کویت ،عمان، بیت المقدس و تونس 5-
منامه و الجزیره 4-
دوحه ومسقط وأبوظبي وقاهره وطرابلس 3-
ریاض 2-
رباط 1-
مکه 0
صنعا 2+
خارطوم 4+
نواکشوت 9+
 
 

 اشاره میگردد رویت هلال در شرایط فوق در همه مناطق یاد شده غیر ممکن و یا محال است.
لازم به ذکر است کمترین میزان مکث به دست آمده جهت رویت هلال با چشم برهنه 29 دقیقه بوده است. (اشاره به هلال 20 سپتامبر 1990). مجددا تاکید می شود که اعداد جدول فوق بر اساس غروب لبه پایینی قرص ماه است، به این دلیل که در رصد هلال ، تمام یا بخش عمده از طول کمان در لبه زیرین قرص ماه قرار دارد درحالی که لبه بالایی تاریک است.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار میرود، آغاز ماه رمضان در کشورهایی که رویت هلال را شرط اعلان آغاز ماه می دانند، روز یکشنبه 8 تیر ماه باشد. درحالی که ممکن است در برخی کشورها که به محاسبات نجومی اکتفا می کنند و رویت هلال را ضروری نمی دانند، شنبه روز نخست ماه رمضان باشد.

 


وضعیت رویت پذیری هلال رمضان 1435 در روز جمعه وضعیت رویت پذیری هلال رمضان 1435 در روز شنبه


 
ترجمه: محمد سلطان الکتابی  
CURRENT MOON